สั่งถุงยางอนามัยหรือเจลหล่อลื่น ส่งตรงถึงบ้าน ปลอดภัยไม่ระบุผู้ส่ง
สั่งถุงยางอนามัยหรือเจลหล่อลื่น ส่งตรงถึงบ้าน ปลอดภัยไม่ระบุผู้ส่ง

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

โทรศัพท์ติดต่อ
 • สอบถามหรือสั่งซื้อ
 • 064-7633440

Line@: @Condom.co.th

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บริษัท คอนด้อม เมเนีย จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งนโยบายทางการค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

          นโยบายการคืนเงิน

- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

- ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

- ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

- บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          นโยบายการชำระเงิน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่เกิดขึ้นดังนี้

 • การโอนเงินต่างธนาคารของผู้ซื้อมายังบริษัทฯ
 • การโอนเงินธนาคารเดียวกันแต่ข้ามเขตของผู้ซื้อมายังบริษัทฯ
 • ผู้ซื้อขอยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากเปลี่ยนใจ, สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, ลืมใส่ส่วนลด
 • ผู้ซื้อโอนเงินเกิน
 • ผู้ซื้อโอนเงินมาล่วงหน้าโดยสั่งซื้อสินค้าทีหลัง แต่สินค้าที่บริษัทฯ มีไม่พอจำหน่าย และขอเงินคืน

- บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินดังนี้

 • การโอนเงินคืนผู้ซื้ออันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เอง เช่น บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ไม่ครบ และผู้ซื้อต้องการขอคืนเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น, บริษัทฯ ส่งสินค้าผิด และลูกค้าต้องการส่วนต่างคืน
expand_less